Aquesta web utilitza cookies. Pots veure la nostra política de cookies aquí.
Si continues navegant, l'acceptes.

AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

La pàgina Web “joelfelip.cat” és titularitat de JOEL FELIP CAMPS i compleix amb els requisits derivats de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, del Reial Decret-llei 13/2012, de 30 de març, així com de les obligacions d'Informació a l'usuari contemplada a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Raó Social:JOEL FELIP CAMPS
Domicili Social:25243 EL PALAU D'ANGLESOLA (Lleida)
Correu electrònic:info@joelfelip.cat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

D'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades així com en matèria de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l'usuari accepta que les dades personals aportades a la Web, o qualsevol altra facilitada a JOEL FELIP FOTOGRAFIA pel seu accés a alguns dels serveis, siguin incorporats a fitxers titularitat de JOEL FELIP FOTOGRAFIA amb la finalitat de facilitar la prestació dels serveis sol•licitats, per la correcta identificació dels usuaris que sol•licitin serveis personalitzats a la Web, per la gestió de tasques bàsiques d'administració, així com per mantenir-lo informat, ja sigui per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà, de novetats, productes i serveis relacionats amb JOEL FELIP FOTOGRAFIA. Si són comunicacions comercials a través de correu electrònic o mitjà equivalent, l'usuari presta el seu consentiment exprés per l'enviament de publicitat a través d'aquest mitjà.

JOEL FELIP FOTOGRAFIA es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de tractar-les amb confidencialitat, i assumeix, a aquests efectes, les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb l’establert a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i demés legislació aplicable. L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se JOEL FELIP FOTOGRAFIA el dret a excloure dels serveis registrats als usuaris que hagin facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixen en Dret.

Qualsevol usuari pot en qualsevol moment exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant un escrit, acreditant la seva identitat, mitjançant fotocòpia del DNI, i especificant el dret a exercitar, a: JOEL FELIP FOTOGRAFIA o per correu electrònic a info@joelfelip.cat.

Els usuaris accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per part de JOEL FELIP FOTOGRAFIA per realitzar les següents finalitats:

Remissió de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions comercials estaran relacionades sobre productes o serveis oferts per JOEL FELIP FOTOGRAFIA, així com per part dels col·laboradors amb el que aquest hagués arribat a algun acord de promoció comercial entre els seus clients. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals. En tot cas les comunicacions comercials estaran realitzades per part del prestador i seran de productes i serveis relacionats amb el sector del prestador.

Realitzar estudis estadístics.

Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a disposició de l’usuari en aquest lloc web.

JOEL FELIP FOTOGRAFIA informa i garanteix expressament als usuaris que mai vendrà, arrendarà, compartirà o d’alguna altra manera distribuirà o posarà les seves dades a disposició de terceres persones i que sempre que es vulgui realitzar algun tipus de cessió de dades personals, de forma prèvia, es sol·licitaria el consentiment exprés, informat, i inequívoc per part dels titulars.

Propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts de la pàgina

Tots els elements que composen aquest lloc web, tal com l’estructura, disseny i codi font, són titularitat de l’autor citat i estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial. Les fotografies allotjades en aquesta web corresponent en la seva totalitat propietat de JOEL FELIP FOTOGRAFIA. Està totalment prohibit descarregar, imprimir, modificar, vendre, cedir o arrendar les fotografies de la pàgina web "joelfelip.cat"; també està totalment prohibit publicar-les en qualsevol mitjà, físic o digital, sense el permís escrit de l'autor d'aquestes.

JOEL FELIP FOTOGRAFIA autoritza als visitants d'aquesta pàgina web, sempre que hi hagi un enllaç directe a aquesta web o a alguna xarxa social de JOEL FELIP FOTOGRAFIA i la firma sigui visible, a compartir les fotografies de la pàgina web JOEL FELIP FOTOGRAFIA, mitjançant qualsevol xarxa social, pàgina web o bloc.

No es podran realitzar actes de reproducció, modificació, distribució o comunicació pública del lloc web o alguns dels seus elements sense el previ consentiment del propietari d’aquesta web.

Els usuaris del lloc web únicament podran realitzar un ús privat i personal dels continguts de la web.

Està absolutament prohibit, l’ús del lloc web o d’alguns dels seus elements amb finalitats comercials o il·lícites.

Aquesta web no assumirà cap responsabilitat derivada de l’ús per tercers del contingut del lloc web i podrà exercir totes les accions civils o penals que corresponguin en cas d’infracció d’aquests drets per part de l’usuari.

MODIFICACIONS

Amb la finalitat de millorar les prestacions del lloc web, es reserva el dret, en qualsevol moment i sense prèvia notificació a l’usuari, a modificar ampliar o suspendre temporalment la presentació, configuració, especificacions tècniques i serveis del lloc web, de forma unilateral.

Per altra banda es reserva el dret a modificar en qualsevol moment les presents condicions d’ús així com qualsevol d’altres condicions particulars.

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITATS

Aquesta web no es responsabilitza dels eventuals errors tipogràfics, formals o numèrics que poden contenir el lloc web, ni de la exactitud de la informació continguda, així com tampoc ho fa d’opinions identificades o anònimes llençades per persones i/o entitats en aquest website. En cas de lloguer, arrendament parcial i/o total i venta d’aquesta web excloíem tot tipus de responsabilitat del contingut i veracitat en aquesta inserit, sent la responsabilitat total i absoluta per part del comprador/arrendatari.

HIPERENLLAÇOS

Els hiperenllaços continguts en el lloc web que poden dirigir a pàgines web de tercers, no s’assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que puguin aparèixer en aquests llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas impliquen relació alguna entre aquesta web i a les persones o entitats titulars d’aquests continguts o titulars dels llocs on es trobin.